Työnohjauspalvelut

MYÖNTEINEN

Työnohjausta yksilöille, ryhmille ja työyhteisöille

Työnohjauksesta

Kaipaatko hyviä kysymyksiä selvittääksesi työntekotapaasi, vuorovaikutusta tai työssä jaksamista?

Ratkaisukeskeinen työnohjaus voi olla oivallinen  tapa löytää uusia näkökulmia erilaisiin työyhteisön tilanteisiin. Kun haluat uusia näkökulmia, ymmärrystä työtilanteeseesi tai muutosta, voi työnohjaus saada sinut kukoistamaan, lisätä työhyvinvointia ja kehittää sinua työntekijänä. Työelämän haastavat tilanteet voivat muuttua voimavaraksi ja oppimiskokemuksiksi.

Pyritään yhdessä tukemaan työsi kehittymistä, omaa osaamisen vahvistumista, roolien jäsentymistä ja yleistä työnhyvinvointia.

Yksilöille ja ryhmille

Teen yksilötyönohjausta, ryhmätyönohjausta sekä yksittäisiä työnohjauksellisia päiviä työnilon vahvistamiseksi.
Työnohjaaja ja työnohjattavat sopivat työnohjauksen alkaessa tavoitteet työskentelylle. Keskusteluissa huomioidaan erityisesti avoimuus, ehdoton luottamuksellisuus ja turvallinen jakamisen ilmapiiri.

Työnohjauksestani sanottua.
” Sain viiden kerran yksilöohjauksen. Koko ajan tuntui hyvältä eteenpäin katsominen ja oivalsin omia vahvuuksiani, joita olen ottanut rohkeammin nyt käyttöön.”

”Ryhmätyönohjauksessa oli helppo olla mukana. Sai tuoda omia ajankohtaisia työhyvinvointiin liittyviä asioita ryhmään, mutta ohjaajalla oli myös takataskussa aina erilaisia teemoja ja menetelmiä rikastuttamaan tapaamisia.”

Työskentelytavat

Ohjauksessani käytetään paljon dialogista reflektiota; tämä tarkoittaa puheessa olevien ilmiöiden tarkastelua monipuolisesti ja eri näkökulmista. Reflektio auttaa ymmärtämään sekä itseä että muita. Toiminnalliset menetelmät voivat myös auttaa syventämään keskustelua tai lisätä ryhmäläisten välistä luottamusta. Nämä eivät ole mitään temppuja, vaan niitä käytetään täydentämään käsiteltävää aihetta.

Työnohjaustavastani sanottua.
”Pidin todella paljon ratkaisukeskeisestä ja voimavarakeskeisestä lähestymistavasta työnohjauksessa. Ohjaajasta huokui lämpö, myötätunto ja hyväksyntä.”

Kuka olen

Hei,

Olen iloinen karjalaisnainen Kangasalta. Minulla on yli 25 vuoden työkokemus ihmissuhdetyöstä, jossa olen toiminut sekä suoritustason että esimiestehtävissä. Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen ovat olleet mielenkiinnon ja innostukseni kohteita koko työhistoriani ajan ja terveystieteiden maisteriopinnoissa perehdyin työhyvinvoinnin vahvistamisen osatekijöihin.

Olen koulutukseltani terveydenhoitaja, diakoniatyöntekijä ja terveystieteiden maisteri. Erityisosaamiseni on vaativassa asiakastyössä. Viimeiset vuodet olen toiminut sekä täydentänyt osaamistani kriisityön kentällä. Työhistoriaani kuuluu myös lukuisia vapaaehtoisten koulutuksia ja työnohjauksellisia tapahtumia. Olen saanut nähdä isoja ja pieniä ihmeitä, kun ihminen tulee kuulluksi.  Ratkaisukeskeisenä  työnohjaajana voin olla avuksi löytöretkellä työelämän ratkaisuihin.

Minulla on innostuva ja utelias elämänasenne. Lähdetäänkö löytöretkelle ratkaisuihin?

kuvasanna_ 22

"Ihminen on töissä elämänsä parhaat tunnit. Työelämän mielekkääksi tai mielipuoliseksi kokeminen vaikuttaa ratkaisevasti koko elämän tarkoituksellisuuteen."

-Pekka Himanen

Hinnat

Hintatiedot työnohjaukselle
Työnohjauksen aikataulutus: Sovitusti

Tapaamiskohtainen kesto:

Ryhmätyönohjaus 3-6hlöä– 90 min / 250€ (sis.alvin), isompien ryhmien kohdalla hinnasta sovitaan erikseen. Pyydäthän tarjousta!

Yksilötyönohjaus — 60 min/ 100€ (sisältää alvin)

Sopimus työnohjauksesta tehdään kirjallisesti ja voidaan irtisanoa kuukauden irtisanomisajalla molempien osapuolten taholta.
Työnohjaukset toteutetaan toimeksiantajan määrittämissä tiloissa tai etänä verkkovälitteisesti.